אודות החברה

החברה מחזיקה תעודת "תו זהב" של מכון התקנים הישראלי, משמע עמידה ב-3 תקנים ותווים כדלקמן:

ניהול איכות (ISO 9001-2015), 

ניהול סביבתי (2015-ISO 14001),

ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (ISO 45001-2018).

בנוסף, החברה מחזיקה "תו ירוק" ותו תקן למוצרים שונים. תו הזהב ניתן למספר מצומצם של חברות בישראל ואנו גאים להימנות עליהן.