אודות החברה

סנו פרופשיונל מחזיקה בתעודת "תו זהב" של מכון התקנים הישראלי, משמע עמידה ב-3 תקנים ותווים כדלקמן:

ניהול איכות (ISO 9001-2015), 

ניהול סביבתי (2015-ISO 14001),

ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (ISO 45001-2018).

סנו פרופשיונל מחזיקה "תו ירוק" ותו תקן למוצרים שונים. תו הזהב ניתן למספר מצומצם של חברות בישראל ואנו גאים להימנות עליהן.

בנוסף, סנו פרופשיונל הוגדרה כ"מפעל חיוני" על מנת שתוכל להמשיך לפעול באופן סדיר גם בעת חירום או מלחמה.